Pareto Getin Bank
20%
na
start
Pareto - produkt Getin Banku
Pareto Getin Bank - Pareto I & II Aby rozpocząć oszczędzania w programie inwestycyjnym Pareto II dostępnym w Noble Banku i Open Finance, wystarczy wyłożyć 20 proc. docelowej kwoty. Co ważne, zyski wypłacone po zakończeniu (inwestycja trwa 15 lat) naliczane będą od razu od pierwszego roku całości, a nie od dotychczas wpłaconych środków. Taka innowacja jest możliwa dzięki unikalnej konstrukcji Pareto - brakujące 80 proc. środków spłaca się co miesiąc przez kolejnych 15 lat, tak jak w tradycyjnych programach regularnego oszczędzania.
Pareto Getin Bank - pozytywne opinie o Pareto!
Minimalna kwota inwestycji w Pareto II wynosi 22,5 tys. zł, co oznacza składkę inicjującą równą 4,5 tys. zł i miesięczną składkę równą 136 złotych. Kwoty inwestycji nie można wybierać dowolnie, ustalono, że wysokość inicjującej wpłaty musi stanowić wielokrotność kwoty 2250 złotych. Od miesięcznych składek pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 1,92 proc. w skali roku (od składki zainwestowanej - czyli wpłaconych pieniędzy pomniejszonych o opłaty).
Końcowy wynik inwestycji zależny jest od zachowania aktywnie zarządzanej strategii BNP Paribas NF8 Europe (PLN Hedged) ER, przy czym produkt gwarantuje 100-proc. ochronę składki zainwestowanej.

Więcej o pareto
Pareto Getin Bank - opinie Pareto | 2012